ROTARY  INTERNATIONAL
ישראל אזור 2490
 

מועדון רוטרי חולון

                               

 

       

מונה:


"הנואם הצעיר" – רוטרי בשיתוף בי"ס שש-שנתי אילון חולון
7/2/2021

השנה מועדון רוטרי חולון יזם שיתוף פעולה בנושא הנואם הצעיר עם בי"ס שש-שנתי אילון חולון. במסגרת שיעורי אזרחות בהנחיית המורה אורנה רשף, מועדון רוטרי חולון מימן יחד עם ביה"ס הכשרה של 4 מפגשים ל-85 תלמידים מכיתות י"א-י"ב, בהם למדו להביע רעיון באופן מובנה ורהוט ובשפת גוף נכונה, וכיצד להציג אותו כך שישכנעו את השומעים בצדקתם.
נושאי הנאום נלקחו מהחומר הנלמד בשעורי אזרחות ועסקו בנושא זכויות אדם והאזרח בעת משבר, כשהשאלה הייתה היכן עובר הגבול? לדוגמא: חופש הדת, זכויות כלכליות וחברתיות וזכות היסוד של האדם לחופש התנועה.
תחרות הגמר נערכה ב-7.2.2021 בזום בנוכחות מנהלת ביה"ס הגב' אסנת נעים, המורה לאזרחות הגב' אורנה רשף, רכזות אזרחות, מורים, תלמידים, הורים וחברי רוטרי חולון.
שופטי התחרות היו: עו"ד ג'ון גבע – יו"ר חבר השופטים, ד"ר אפרת קנולר ועו"ד מאיר הולנדר, אשר החליטו על 3 הזוכים:
מקום ראשון   – אביב שלוש:  בנושא: מתן דמי אבטלה לטווח ארוך.
מקום שני      – רון כליפה בנושא: זכות האדם לחופש העיסוק (פתיחת עסקים) בשעת משבר.
מקום שלישי  – נויה אדיבי בנושא: זכות יסוד האדם לחופש התנועה בשעת משבר.
 
לסיכום הפרויקט, התלמידים סיפרו כי ההשתתפות בפרויקט רוטרי הנואם הצעיר הייתה משמעותית ביותר עבורם: הם למדו כיצד לכתוב נאום ולהציגו, הפרויקט נתן להם מקום להביע את עצמם ולהציג את עמדתם ברבים. כן סיפרו התלמידים שהתחרות הייתה מהנה מאוד.
                                                                                                        כתבה מארגנת הפרויקט, מינה זוהר.

רוטרי – "הנואם הצעיר" בבתי-הספר ניב ואשלים
4/2/21

בתיה"ס ניב ואשלים לקחו השנה חלק במיזם רוטרי "הנואם הצעיר" בחולון. 25 תלמידים משני בתי-הספר קיבלו הדרכה של 10 מפגשים בזום ע"י המדריך דוד חונדיא, בהם למדו את כללי כתיבת הנאום, העברת מסר באופן מילולי מובנה ורהוט,  ובשפת גוף נכונה.
בסיום ההכשרה כל בי"ס ערך תחרות בית-ספרית בזום, בה הוכרזו הזוכים ב-3 המקומות הראשונים. ששת התלמידים הזוכים משני בתיה"ס עלו לתחרות העירונית של רוטרי הנואם הצעיר. מבי"ס אשלים השתתפו התלמידים: נועם לופוביץ, אורי גם-זו-לטובה ורוני לויאן. מבי"ס ניב השתתפו: איתמר כהן, הרמוני שנקל ויהלי גוטליב.
המכון הטכנולוגי אירח את התחרות והיא נערכה בצורה היברידית: המתחרים נאמו בפני 3 שופטים, והתחרות  הועברה בזום לצוותי בתיה"ס, ליתר התלמידים המעודדים, להורים ולחברי רוטרי.
שופטי התחרות היו: עו"ד ג'ון גבע – יו"ר חבר השופטים, ד"ר בתיה בר-לב, הגב' נעמי אבין, אשר החליטו על 3 הזוכים:
במקום ראשון - הרמוני שנקל בי"ס ניב בנושא: דעות קדומות.
במקום השני – נעם לופוביץ, בי"ס אשלים בנושא: חשיבות ההתנדבות והסיוע לזולת.
במקום השלישי – אורי גם-זו-לטובה, בי"ס אשלים בנושא: מימוש אישי.
שני הזוכים הראשונים עלו לתחרות האשכולית, שתיערך ב -28.2.2021 בזום.
                                                                                                         כתבה מארגנת המיזם, מינה זוהר.
לייבסיטי - בניית אתרים