ROTARY  INTERNATIONAL
ישראל אזור 2490
 

מועדון רוטרי חולון

                               

 

       

מונה:

 

            הנהלת המועדון לשנת הרוטרי 2014/2015
 

    שאול הרשטט נשיא המועדון
       
  נ"ל אלי טרטנר נשיא מלווה
       
  נ"ל  נתן שרפמן מזכיר המועדון
       
     ר'  שי אריאן גזבר המועדון
       
    נ"ל  שרי סביליה יו"ר אפיק הנוער
       
  ר'  שלמה ברונר יו"ר אפיק הקהילה
       
  נ"ל מאיר הולנדר  מזכיר העמותה
       
  נ"ל עמירם ון קלוטן יו"ר האפיק הבינלאומי
       
  ר'  משה הורן יו"ר אפיק המועדון
       
  נ"ל  ראובן שליטנר  יו"ר אפיק המקצוע
       נ"ל שאול הרשטט
 
יו"ר אפיק יחסי ציבור ועיתונות

                    הנהלת המועדון לשנת הרוטרי 2013/2014
 

    שאול הרשטט נשיא המועדון
       
  נ"ל אלי טרטנר נשיא מלווה
       
  נ"ל  נתן שרפמן מזכיר המועדון
       
  ר'  יאיר שאנן גזבר המועדון
       
    נ"ל  שרי סביליה יו"ר אפיק המועדון
       
  ר'  שלמה ברונר יו"ר אפיק הקהילה
       
  נ"ל מאיר הולנדר  יו"ר אפיק המקצוע
       
  נ"ל עמירם ון קלוטן יו"ר האפיק הבינלאומי
       
  ר'  תמי ברונר יו"ר אפיק הנוער
       
       שאול הרשטט
 
יו"ר אפיק יחסי ציבור ועיתונות
       
       


 

 

תאריך ושעה
 

לייבסיטי - בניית אתרים