ROTARY  INTERNATIONAL
ישראל אזור 2490
 

מועדון רוטרי חולון

                               

 

       

מונה:

עמותת נאמני מועדון רוטרי חולון (ער) 2020-2021

 
          ועד העמותה   
             
        יו"ר העמותה     
 נשיא המועדון אברהם קוטלר
 
             
        גזבר העמותה ר' שי אריאן
             
        מזכיר  העמותה

נ"ל מאיר הולנדר

 
             
        חבר ועד העמותה  נ"ל משה הורן
             
        חבר ועד העמותה נ"ל שאול הרשטט
             
          ועדת ביקורת  
             
         

 יו"ר ועדת ביקורת 


 
 נ"ל אלי טרטנר
             
       
חבר ועדת ביקורת

 
ר'  יאיר שאנן

 
             
          ועדת מלגות  
             
        יו"ר קרן המלגות ר' ישראל זוהר
             
        מ"מ יו"ר קרן המלגות ר'  מוטי קרוטהמר
             
       
חבר ועדת המלגות
 
נ"ל עמירם ון קלוטן
             
        חברת ועדת המלגות ר' מינה זוהר
             
         
חברים נוספים קרן המלגות
 
נציג/ת עיריית חולון  
             
             


 

 

לייבסיטי - בניית אתרים