ROTARY  INTERNATIONAL
ישראל אזור 2490
 

מועדון רוטרי חולון

                               

 

       

מונה:

עמותת נאמני מועדון רוטרי חולון (ער)

 
          ועד העמותה   
             
        יו"ר העמותה     
 נשיא המועדון משה הורן
 
             
        מזכיר העמותה  נ"ל מאיר הולנדר
             
        גזבר העמותה

ר' שי אריאן

 
             
        חבר ועד העמותה ר' משה יצחקי
             
        חבר ועד העמותה נ"ל נתן שרפמן
             
          ועדת ביקורת  
             
         

 יו"ר ועדת ביקורת 


 
 ר'  יאיר שאנן
             
       
חבר ועדת ביקורת

 
ר'  אברהם קוטלר

 
             
        חבר ועדת ביקורת נ"ל אלי טרטנר
             
          ועדת מלגות  
             
        יו"ר קרן המלגות נ"ל עמירם ון קלוטן
             
        חבר קרן המלגות  נ"ל אלי טרטנר
             
       
חבר קרן המלגות
 
ר'  אברהם קוטלר
             
         
חברים נוספים קרן המלגות
 
נציג/ת עיריית חולון  
             
             


עמותת נאמני מועדון רוטרי חולון (ער) 2016-2017


 
הנהלת העמותה 

 יו"ר העמותה    -  נשיא המועדון משה הורן
 מזכיר העמותה -  נ"ל מאיר הולנדר
 גזבר העמותה  -  ר'  שי אריאן 
 חבר ההנהלה   -  ר' משה יצחקי


 ועדת ביקורת 

 ר' יאיר שאנן  - יו"ר ועדת ביקורת
 ר' אברהם קוטלר   - חבר ועדת ביקורת


וועדת המלגות.

נ"ל עמירם ון קלוטן - יו"ר קרן המלגות 
חבר - נ"ל אלי טרטנר
חבר - אברהם קוטלר
חברים נוספים: נציג עיריית חולון 

לייבסיטי - בניית אתרים