ROTARY  INTERNATIONAL
ישראל אזור 2490
 

מועדון רוטרי חולון

                               

 

       

מונה: 
מועדון רוטרי חולון
חברים פעילים בשנת 2021-2022
מעודכן ל-1/7/2021
             
       
ר'  מלכה אמיתי

בן זוג עוזי

טלפון בבית - 03-9517762
טלפון נייד - 054-4893693
   
 רוטרי 

הצטרפה לרוטרי בשנת - 2014

בעלת עיטור "פאול הריס" בשנת - 2020
             
             
        ר'  שי אריאן 


טלפון בבית - 03-5031440
טלפון נייד - 050-4432522
 רוטרי 

הצטרף לרוטרי בשנת - 2013

בעל עיטור "פאול הריס" בשנת - 2018
             
        ר'   ד"ר יצחק ברלוביץ


בת זוג מרים

טלפון בבית - 03-6445436
טלפון נייד - 050-6265333


 
 רוטרי 

הצטרף לרוטרי בשנת - 2021
             
             
       
ר'  אסתר ג'ורנו


טלפון בבית - 03-5523128
טלפון נייד - 050-7831763

 
 
 רוטרי 

הצטרפה לרוטרי בשנת - 2017
             
         נ"ל מאיר גינוסר

טלפון בבית - 03-5566330
טלפון נייד - 052-2348685
 רוטרי
הצטרף לרוטרי בשנת - 1994
נשיא המועדון - 2003/4 

בעל עיטור "פאול הריס" בשנת - 2001
מגן ראש העיר למתנדב - 2000
             
       
 נג"ל שלמה גרופמן

בת זוג שולה

טלפון בבית - 03-6416146
טלפון נייד - 050-5399555


 
 רוטרי

הצטרף לרוטרי  בשנת  1970
נשיא המועדון - 1971/72
נגיד האזור - 1976/77 בעל עיטור "פאול הריס" +2  בשנת -  1984

 
             
         נ"ל מאיר הולנדר

בת זוג  גליה

טלפון בבית - 03-5503296
טלפון נייד - 054-4338600
 רוטרי

הצטרף לרוטרי בשנת - 1985
נשיא המועדון -  1997/98 


בעל עיטור "פאול הריס" בשנת - 2001
מגן ראש העיר למתנדב - 2003
מגן הוקרה מיוחד מהנשיא העולמי 2014-15

"יקיר העיר חולון" בשנת - 2018
             
        נ"ל משה הורן

בת זוג  
שרה


טלפון בבית - 03-5032561
טלפון נייד - 050-8454739
 רוטרי

הצטרף לרוטרי בשנת -2013
נשיא המועדון -  2016/17
נשיא המועדון -  2017/18


בעל עיטור "פאול הריס" בשנת - 2018
             
         
ר' יוסף חיים הרוש 

בת זוג  
מדי


טלפון בבית - 03-5500772
טלפון נייד - 054-5222216
 רוטרי

הצטרף לרוטרי בשנת -2001

בעל עיטור "פאול הריס" בשנת - 2003

 
             
         
נ"ל  שאול הרשטט

בת זוג  חנה

טלפון בבית -  03-6519494
טלפון נייד - 054-6304030
 
רוטרי

הצטרף לרוטרי בשנת - 2012 

נשיא המועדון - 2013/2014
נשיא המועדון - 2014/2015
נשיא המועדון - 2015/2016
בעל עיטור "פאול הריס" בשנת - 2015
"יקיר העיר חולון" בשנת - 2015
"יקיר המתנדבים בחולון" בשנת - 2018
             
         נ"ל עמירם ון קלוטן

בת זוג  אורנה

טלפון בבית - 03-9625739
טלפון נייד - 052-2594946
 רוטרי

הצטרף לרוטרי בשנת - 1990
נשיא המועדון - 1999/2000 

בעל עיטור "פאול הריס" בשנת - 2003
צל"ש ראש העיר למתנדב - 2012
מגן הנגיד לאתיקה 2018-19

 
             
       
ר'  ישראל זוהר 
בת זוג  מינה


טלפון בבית - 03-9517802
טלפון נייד - 054-9709001
   
 רוטרי 

הצטרף לרוטרי בשנת - 2018
             
        ר'  מינה זוהר 
בן זוג  ישראל

טלפון בבית - 03-9517802
טלפון נייד - 054-6619255
 רוטרי 

הצטרף לרוטרי בשנת - 2018
             
        ר'  משה חכימיאן
בת זוג  שושנה

טלפון בבית - 03-5506439
טלפון נייד - 050-8334844
 רוטרי 

הצטרף לרוטרי בשנת - 2019
             
         נ"ל אלי טרטנר

בת זוג  שלי

טלפון בבית - 03-5530181
טלפון נייד - 053-2503555
 רוטרי

הצטרף לרוטרי בשנת - 1989
נשיא המועדון - 1993/94
מזכיר האזור - 1998/99
נשיא המועדון - 2012/13

בעל עיטור "פאול הריס" בשנת - 2001
מגן ראש העיר למתנדבים מצטיניים 2015

"יקיר העיר חולון" בשנת - 2021
             
        נ"ל משה יצחקי 
בת זוג  אנט


טלפון בבית - 03-6518287
טלפון נייד - 052-3663510
 רוטרי 

הצטרף לרוטרי בשנת - 2015
נשיא המועדון - 2018/19
נשיא המועדון - 2019/20
בעל עיטור "פאול הריס" בשנת - 2020
             
         נג"ל  יורם כהן

בת זוג דבורה

טלפון בבית - 03-5504160
טלפון נייד - 052-2522640
 רוטרי

הצטרף לרוטרי בשנת - 1977
נשיא המועדון - 1980/81
נשיא המועדון - 1988/89
נגיד האזור  - 1998/99
בשנה זו זכה רוטרי ישראל 
באות הנשיא למתנדב התשנ"ט

בעל עיטור "פאול הריס"  +5 בשנת - 1987
מגן ראש העיר למתנדב -  1997
מגן הסובלנות רוטרי ישראל - 2004

הנשיא העולמי העניק לו את עיטור השירות לזולת מעל לפרט - 2016-17 Service Above Self  
 
             
        ר' סימה עזר

טלפון בבית03-6517595
טלפון נייד - 054-4783369
רוטרי

הצטרפה לרוטרי בשנת - 2016

בעלת עיטור "פאול הריס" בשנת - 2020
 
             
        ר' צביקה גרינוולד

בת זוג  זמירה
טלפון בבית-  03-5568457
טלפון נייד - 052-2464563
רוטרי 

הצטרף לרוטרי בשנת - 2021
             
         ר'  מוטי קרוטהמר

בת זוג  לאה

טלפון בבית - 03-5507201
טלפון נייד -053-7780608
 רוטרי 

הצטרף לרוטרי בשנת - 2016

בעל עיטור "פאול הריס" בשנת - 2020
נשיא המועדון - 2021/2022
 
             
       
 נשיא המועדון אברהם קוטלר

בת זוג  רוזי

טלפון בבית - 03-5563956
טלפון נייד - 050-5267592
 
 רוטרי 

הצטרף לרוטרי בשנת - 2000 
נשיא המועדון - 2020/2021

בעל עיטור "פאול הריס" בשנת - 2001
מגן ראש העיר למתנדב - 2007
             
       
נ"ל  הוגו רוזנפלד 

בת זוג  מירטה


טלפון בבית - 03-5019229
טלפון נייד - 052-6304998
רוטרי

הצטרף לרוטרי בשנת - 1992
נשיא המועדון - 1998/99 


בעל עיטור "פאול הריס" בשנת - 2003
מגן ראש העיר למתנדב - 2004
             
         ר'  יאיר שאנן

בת זוג  רבקה


טלפון בבית - 03-6519135
טלפון נייד - 050-6354667
 רוטרי 

הצטרף לרוטרי בשנת - 2011 

בעל עיטור "פאול הריס" בשנת - 2018
 

             
         נ"ל  נתן שרפמן 

בת זוג  אדית


טלפון בבית - 03-5592530
טלפון נייד - 050-7413355
 רוטרי 

הצטרף לרוטרי בשנת - 1993
נשיא המועדון - 2008/09


בעל עיטור "פאול הריס" בשנת - 2003
מגן ראש העיר למתנדב - 2005
"יקיר העיר חולון" בשנת - 2017
             
         נ"ל  מאיר אהרון תדיר

בת זוג  רחל


טלפון בבית - 03-5043277
טלפון נייד - 050-8282334
רוטרי 

הצטרף לרוטרי בשנת - 1996
הצטרף למועדון חולון בשנת - 2013
שימש כנשיא במועדונים שונים

נשיא מועדון - 2000/2001
נשיא מועדון - 2004/2005
נשיא מועדון - 2005/2006
נשיא מועדון - 2011/2012
נשיא מועדון - 2012/2013
בעל עיטור "פאול הריס" בשנת - 2009
בעל מגן הנגיד לאתיקה לשנת 2019-2020
מועדון רוטרי חולון
חברים פעילים בשנת 2020-2021
 
             
        ר'  מלכה אמיתי

בן זוג עוזי

טלפון בבית - 03-9517762
טלפון נייד - 054-4893693
 רוטרי 

הצטרפה לרוטרי בשנת - 2014

בעלת עיטור "פאול הריס" בשנת - 2020
             
        ר'  שי אריאן 


טלפון בבית - 03-5031440
טלפון נייד - 050-4432522
 רוטרי 

הצטרף לרוטרי בשנת - 2013

בעל עיטור "פאול הריס" בשנת - 2018
             
       
ר'  אסתר ג'ורנו


טלפון בבית - 03-5523128
טלפון נייד - 050-7831763

 
 
 רוטרי 

הצטרפה לרוטרי בשנת - 2017
             
         נ"ל מאיר גינוסר

טלפון בבית - 03-5566330
טלפון נייד - 052-2348685
 רוטרי
הצטרף לרוטרי בשנת - 1994
נשיא המועדון - 2003/4 

בעל עיטור "פאול הריס" בשנת - 2001
מגן ראש העיר למתנדב - 2000
             
       
 נג"ל שלמה גרופמן

בת זוג שולה

טלפון בבית - 03-6416146
טלפון נייד - 050-5399555


 
 רוטרי

הצטרף לרוטרי  בשנת  1970
נשיא המועדון - 1971/72
נגיד האזור - 1976/77 בעל עיטור "פאול הריס" +2  בשנת -  1984

 
             
         נ"ל מאיר הולנדר

בת זוג  גליה

טלפון בבית - 03-5503296
טלפון נייד - 054-4338600
 רוטרי

הצטרף לרוטרי בשנת - 1985
נשיא המועדון -  1997/98 


בעל עיטור "פאול הריס" בשנת - 2001
מגן ראש העיר למתנדב - 2003
מגן הוקרה מיוחד מהנשיא העולמי 2014-15

"יקיר העיר חולון" בשנת - 2018
             
        נ"ל משה הורן

בת זוג  
שרה


טלפון בבית - 03-5032561
טלפון נייד - 050-8454739
 רוטרי

הצטרף לרוטרי בשנת -2013
נשיא המועדון -  2016/17
נשיא המועדון -  2017/18


בעל עיטור "פאול הריס" בשנת - 2018
             
         
ר' יוסף חיים הרוש 

בת זוג  
מדי


טלפון בבית - 03-5500772
טלפון נייד - 054-5222216
 רוטרי

הצטרף לרוטרי בשנת -2001

בעל עיטור "פאול הריס" בשנת - 2003

 
             
         
נ"ל  שאול הרשטט

בת זוג  חנה

טלפון בבית -  03-6519494
טלפון נייד - 054-6304030
 
רוטרי

הצטרף לרוטרי בשנת - 2012 

נשיא המועדון - 2013/2014
נשיא המועדון - 2014/2015
נשיא המועדון - 2015/2016
בעל עיטור "פאול הריס" בשנת - 2015
"יקיר העיר חולון" בשנת - 2015
"יקיר המתנדבים בחולון" בשנת - 2018
             
         נ"ל עמירם ון קלוטן

בת זוג  אורנה

טלפון בבית - 03-9625739
טלפון נייד - 052-2594946
 רוטרי

הצטרף לרוטרי בשנת - 1990
נשיא המועדון - 1999/2000 

בעל עיטור "פאול הריס" בשנת - 2003
צל"ש ראש העיר למתנדב - 2012
מגן הנגיד לאתיקה 2018-19

 
             
       
ר'  ישראל זוהר 
בת זוג  מינה


טלפון בבית - 03-9517802
טלפון נייד - 054-9709001
   
 רוטרי 

הצטרף לרוטרי בשנת - 2018
             
        ר'  מינה זוהר 
בן זוג  ישראל

טלפון בבית - 03-9517802
טלפון נייד - 054-6619255
 רוטרי 

הצטרף לרוטרי בשנת - 2018
             
        ר'  משה חכימיאן
בת זוג  שושנה

טלפון בבית - 03-5506439
טלפון נייד - 050-8334844
 רוטרי 

הצטרף לרוטרי בשנת - 2019
             
         נ"ל אלי טרטנר

בת זוג  שלי

טלפון בבית - 03-5530181
טלפון נייד - 053-2503555
 רוטרי

הצטרף לרוטרי בשנת - 1989
נשיא המועדון - 1993/94
מזכיר האזור - 1998/99
נשיא המועדון - 2012/13

בעל עיטור "פאול הריס" בשנת - 2001
מגן ראש העיר למתנדבים מצטיניים 2015
             
        נ"ל משה יצחקי 
בת זוג  אנט


טלפון בבית - 03-6518287
טלפון נייד - 052-3663510
 רוטרי 

הצטרף לרוטרי בשנת - 2015
נשיא המועדון - 2018/19
נשיא המועדון - 2019/20
בעל עיטור "פאול הריס" בשנת - 2020
             
         נג"ל  יורם כהן

בת זוג דבורה

טלפון בבית - 03-5504160
טלפון נייד - 052-2522640
 רוטרי

הצטרף לרוטרי בשנת - 1977
נשיא המועדון - 1980/81
נשיא המועדון - 1988/89
נגיד האזור  - 1998/99
בשנה זו זכה רוטרי ישראל 
באות הנשיא למתנדב התשנ"ט

בעל עיטור "פאול הריס"  +5 בשנת - 1987
מגן ראש העיר למתנדב -  1997
מגן הסובלנות רוטרי ישראל - 2004

הנשיא העולמי העניק לו את עיטור השירות לזולת מעל לפרט - 2016-17 Service Above Self  
 
             
        ר' סימה עזר

טלפון בבית03-6517595
טלפון נייד - 054-4783369
רוטרי

הצטרפה לרוטרי בשנת - 2016

בעלת עיטור "פאול הריס" בשנת - 2020
 
         ר'  מוטי קרוטהמר

בת זוג  לאה

טלפון בבית - 03-5507201
טלפון נייד -053-7780608
 רוטרי 

הצטרף לרוטרי בשנת - 2016

בעל עיטור "פאול הריס" בשנת - 2020

 
             
       
 נשיא המועדון אברהם קוטלר

בת זוג  רוזי

טלפון בבית - 03-5563956
טלפון נייד - 050-5267592
 
 רוטרי 

הצטרף לרוטרי בשנת - 2000 

בעל עיטור "פאול הריס" בשנת - 2001
מגן ראש העיר למתנדב - 2007
             
        ר'  שי רוזיליו
 

טלפון בבית - 03-5015514 
טלפון נייד - 052-7333765
רוטרי

הצטרף לרוטרי בשנת - 2019
       
נ"ל  הוגו רוזנפלד 

בת זוג  מירטה


טלפון בבית - 03-5019229
טלפון נייד - 052-6304998
רוטרי

הצטרף לרוטרי בשנת - 1992
נשיא המועדון - 1998/99 


בעל עיטור "פאול הריס" בשנת - 2003
מגן ראש העיר למתנדב - 2004
             
         ר'  יאיר שאנן

בת זוג  רבקה


טלפון בבית - 03-6519135
טלפון נייד - 050-6354667
 רוטרי 

הצטרף לרוטרי בשנת - 2011 

בעל עיטור "פאול הריס" בשנת - 2018
 

             
         ר'  רועי שריר

בת זוג  מיכל


טלפון בבית - 073-7305276
טלפון נייד - 052-3411980
 רוטרי 

הצטרף לרוטרי בשנת - 2019 
         נ"ל  נתן שרפמן 

בת זוג  אדית


טלפון בבית - 03-5592530
טלפון נייד - 050-7413355
 רוטרי 

הצטרף לרוטרי בשנת - 1993
נשיא המועדון - 2008/09


בעל עיטור "פאול הריס" בשנת - 2003
מגן ראש העיר למתנדב - 2005
"יקיר העיר חולון" בשנת - 2017
             
         נ"ל  מאיר אהרון תדיר

בת זוג  רחל


טלפון בבית - 03-5043277
טלפון נייד - 050-8282334
רוטרי 

הצטרף לרוטרי בשנת - 1996
הצטרף למועדון חולון בשנת - 2013
שימש כנשיא במועדונים שונים

נשיא מועדון - 2000/2001
נשיא מועדון - 2004/2005
נשיא מועדון - 2005/2006
נשיא מועדון - 2011/2012
נשיא מועדון - 2012/2013
בעל עיטור "פאול הריס" בשנת - 2009
בעל מגן הנגיד לאתיקה לשנת 2019-2020

 
מועדון רוטרי חולון
חברים פעילים בשנת 2020-2021
 
             
        ר'  מלכה אמיתי

בן זוג עוזי

טלפון בבית - 03-9517762
טלפון נייד - 054-4893693
 רוטרי 

הצטרפה לרוטרי בשנת - 2014

בעלת עיטור "פאול הריס" בשנת - 2020
             
        ר'  שי אריאן 


טלפון בבית - 03-5031440
טלפון נייד - 050-4432522
 רוטרי 

הצטרף לרוטרי בשנת - 2013

בעל עיטור "פאול הריס" בשנת - 2018
             
       
ר'  אסתר ג'ורנו


טלפון בבית - 03-5523128
טלפון נייד - 050-7831763

 
 
 רוטרי 

הצטרפה לרוטרי בשנת - 2017
             
         נ"ל מאיר גינוסר

טלפון בבית - 03-5566330
טלפון נייד - 052-2348685
 רוטרי
הצטרף לרוטרי בשנת - 1994
נשיא המועדון - 2003/4 

בעל עיטור "פאול הריס" בשנת - 2001
מגן ראש העיר למתנדב - 2000
             
       
 נג"ל שלמה גרופמן

בת זוג שולה

טלפון בבית - 03-6416146
טלפון נייד - 050-5399555


 
 רוטרי

הצטרף לרוטרי  בשנת  1970
נשיא המועדון - 1971/72
נגיד האזור - 1976/77 בעל עיטור "פאול הריס" +2  בשנת -  1984

 
             
         נ"ל מאיר הולנדר

בת זוג  גליה

טלפון בבית - 03-5503296
טלפון נייד - 054-4338600
 רוטרי

הצטרף לרוטרי בשנת - 1985
נשיא המועדון -  1997/98 


בעל עיטור "פאול הריס" בשנת - 2001
מגן ראש העיר למתנדב - 2003
מגן הוקרה מיוחד מהנשיא העולמי 2014-15

"יקיר העיר חולון" בשנת - 2018
             
        נ"ל משה הורן

בת זוג  
שרה


טלפון בבית - 03-5032561
טלפון נייד - 050-8454739
 רוטרי

הצטרף לרוטרי בשנת -2013
נשיא המועדון -  2016/17
נשיא המועדון -  2017/18


בעל עיטור "פאול הריס" בשנת - 2018
             
         
ר' יוסף חיים הרוש 

בת זוג  
מדי


טלפון בבית - 03-5500772
טלפון נייד - 054-5222216
 רוטרי

הצטרף לרוטרי בשנת -2001

בעל עיטור "פאול הריס" בשנת - 2003

 
             
         
נ"ל  שאול הרשטט

בת זוג  חנה

טלפון בבית -  03-6519494
טלפון נייד - 054-6304030
 
רוטרי

הצטרף לרוטרי בשנת - 2012 

נשיא המועדון - 2013/2014
נשיא המועדון - 2014/2015
נשיא המועדון - 2015/2016
בעל עיטור "פאול הריס" בשנת - 2015
"יקיר העיר חולון" בשנת - 2015
"יקיר המתנדבים בחולון" בשנת - 2018
             
         נ"ל עמירם ון קלוטן

בת זוג  אורנה

טלפון בבית - 03-9625739
טלפון נייד - 052-2594946
 רוטרי

הצטרף לרוטרי בשנת - 1990
נשיא המועדון - 1999/2000 

בעל עיטור "פאול הריס" בשנת - 2003
צל"ש ראש העיר למתנדב - 2012
מגן הנגיד לאתיקה 2018-19

 
             
       
ר'  ישראל זוהר 
בת זוג  מינה


טלפון בבית - 03-9517802
טלפון נייד - 054-9709001
   
 רוטרי 

הצטרף לרוטרי בשנת - 2018
             
        ר'  מינה זוהר 
בן זוג  ישראל

טלפון בבית - 03-9517802
טלפון נייד - 054-6619255
 רוטרי 

הצטרף לרוטרי בשנת - 2018
             
        ר'  משה חכימיאן
בת זוג  שושנה

טלפון בבית - 03-5506439
טלפון נייד - 050-8334844
 רוטרי 

הצטרף לרוטרי בשנת - 2019
             
         נ"ל אלי טרטנר

בת זוג  שלי

טלפון בבית - 03-5530181
טלפון נייד - 053-2503555
 רוטרי

הצטרף לרוטרי בשנת - 1989
נשיא המועדון - 1993/94
מזכיר האזור - 1998/99
נשיא המועדון - 2012/13

בעל עיטור "פאול הריס" בשנת - 2001
מגן ראש העיר למתנדבים מצטיניים 2015
             
        נ"ל משה יצחקי 
בת זוג  אנט


טלפון בבית - 03-6518287
טלפון נייד - 052-3663510
 רוטרי 

הצטרף לרוטרי בשנת - 2015
נשיא המועדון - 2018/19
נשיא המועדון - 2019/20
בעל עיטור "פאול הריס" בשנת - 2020
             
         נג"ל  יורם כהן

בת זוג דבורה

טלפון בבית - 03-5504160
טלפון נייד - 052-2522640
 רוטרי

הצטרף לרוטרי בשנת - 1977
נשיא המועדון - 1980/81
נשיא המועדון - 1988/89
נגיד האזור  - 1998/99
בשנה זו זכה רוטרי ישראל 
באות הנשיא למתנדב התשנ"ט

בעל עיטור "פאול הריס"  +5 בשנת - 1987
מגן ראש העיר למתנדב -  1997
מגן הסובלנות רוטרי ישראל - 2004

הנשיא העולמי העניק לו את עיטור השירות לזולת מעל לפרט - 2016-17 Service Above Self  
 
             
        ר' סימה עזר

טלפון בבית03-6517595
טלפון נייד - 054-4783369
רוטרי

הצטרפה לרוטרי בשנת - 2016

בעלת עיטור "פאול הריס" בשנת - 2020
 
         ר'  מוטי קרוטהמר

בת זוג  לאה

טלפון בבית - 03-5507201
טלפון נייד -053-7780608
 רוטרי 

הצטרף לרוטרי בשנת - 2016

בעל עיטור "פאול הריס" בשנת - 2020

 
             
       
 נשיא המועדון אברהם קוטלר

בת זוג  רוזי

טלפון בבית - 03-5563956
טלפון נייד - 050-5267592
 
 רוטרי 

הצטרף לרוטרי בשנת - 2000 

בעל עיטור "פאול הריס" בשנת - 2001
מגן ראש העיר למתנדב - 2007
             
        ר'  שי רוזיליו
 

טלפון בבית - 03-5015514 
טלפון נייד - 052-7333765
רוטרי

הצטרף לרוטרי בשנת - 2019
       
נ"ל  הוגו רוזנפלד 

בת זוג  מירטה


טלפון בבית - 03-5019229
טלפון נייד - 052-6304998
רוטרי

הצטרף לרוטרי בשנת - 1992
נשיא המועדון - 1998/99 


בעל עיטור "פאול הריס" בשנת - 2003
מגן ראש העיר למתנדב - 2004
             
         ר'  יאיר שאנן

בת זוג  רבקה


טלפון בבית - 03-6519135
טלפון נייד - 050-6354667
 רוטרי 

הצטרף לרוטרי בשנת - 2011 

בעל עיטור "פאול הריס" בשנת - 2018
 

             
         ר'  רועי שריר

בת זוג  מיכל


טלפון בבית - 073-7305276
טלפון נייד - 052-3411980
 רוטרי 

הצטרף לרוטרי בשנת - 2019 
         נ"ל  נתן שרפמן 

בת זוג  אדית


טלפון בבית - 03-5592530
טלפון נייד - 050-7413355
 רוטרי 

הצטרף לרוטרי בשנת - 1993
נשיא המועדון - 2008/09


בעל עיטור "פאול הריס" בשנת - 2003
מגן ראש העיר למתנדב - 2005
"יקיר העיר חולון" בשנת - 2017
             
         נ"ל  מאיר אהרון תדיר

בת זוג  רחל


טלפון בבית - 03-5043277
טלפון נייד - 050-8282334
רוטרי 

הצטרף לרוטרי בשנת - 1996
הצטרף למועדון חולון בשנת - 2013
שימש כנשיא במועדונים שונים

נשיא מועדון - 2000/2001
נשיא מועדון - 2004/2005
נשיא מועדון - 2005/2006
נשיא מועדון - 2011/2012
נשיא מועדון - 2012/2013
בעל עיטור "פאול הריס" בשנת - 2009
בעל מגן הנגיד לאתיקה לשנת 2019-2020
לייבסיטי - בניית אתרים