ROTARY  INTERNATIONAL
ישראל אזור 2490
 

מועדון רוטרי חולון

                               

 

       

מונה:

ביקור נגיד רוטרי ישראל במועדון רוטרי חולון 13/01/2016

 

הנגיד הארצי של רוטרי לשנת 2015-16, עו"ד אמיל אל אסמר, ערך את ביקורו השנתי במועדון רוטרי בחולון. נלוו אליו רעייתו וכמו-כן עוזרת הנגיד לאשכול, נשיאה-לשעבר שוש מיארה, ונ"ל לאורה נצר, מזכירת האזור. בהיות נשיא המועדון מר שאול הרשטט בהחלמה, קיבל את פני הנגיד נ"ל אלי טרטנר – נשיא-מלווה ומזכיר המועדון.
הנגיד  ומלוויו התקבלו בכבוד בלשכת ראש העיר ודיווחו על שיחה פורייה עם מר מוטי ששון. כמו-כן ביקרה הפמליה בחלקו החדש של פארק פרס, כולל היכל הספורט החדש והמשוכלל. זאת – בהדרכתו של מר איציק ליסמן, האחראי מטעם העירייה על מיזם זה.
בערב נכח הנגיד בישיבת הנהלת רוטרי חולון ושמע דיווח על המועדון. לאחר-מכן הוא השתתף בישיבה של כל חברי המועדון. בפתח דבריו ביקש הנגיד אמיל אלאסמר למסור לנשיא רוטרי חולון, מר שאול הרשטט, ברכות חמות ואיחולי החלמה.
הנגיד עמד על חשיבותם של הסמינרים שרוטרי ישראל עורך לבעלי תפקידים מיועדים במועדונים, כדי להכשירם ולעדכנם בחידושים. הוא עמד גם על פעילותם החשובה של עוזרי הנגיד לאשכולות השונים. מר אלאסמר הדגיש, כי הבעיה המשותפת לרוב מועדוני רוטרי בארץ היא שהגיל הממוצע של החברים הינו גבוה. על הנהלות המועדונים לפעול להגדלת מספר החברים תוך שימת-דגש על צירוף חברים צעירים יותר. בסיום דבריו אחל הנגיד לרוטרי חולון שנה רוטריונית פורייה.
במעמד חגיגי זה העניק הנגיד סיכות חברות ברוטרי לשלושה חברים חדשים: מר משה שמילוביץ, גב' מלכה אמיתי ומר מוטי קרוטהמר, ובכך מועדון חולון מונה 26 חברים. כמו-כן נערך טקס חילופי דגלי רוטרי בין הנגיד לנשיא-המלווה של המועדון. על דגל רוטרי חולון חתמו חברי המועדון. בסיום העניק נ"ל אלי טרטנר תעודות הוקרה לנגיד אמיל אלאסמר ולעוזרת הנגיד לאשכול, נ"ל שוש מיארה.
                                                                                                                                          כתב יאיר שאנן, צילם שי אריאן
        
לייבסיטי - בניית אתרים