ROTARY  INTERNATIONAL
ישראל אזור 2490
 

מועדון רוטרי חולון

                               

 

       

מונה:

רוטרי: ליוצאים זכות קדימה, ואז נכנסים למעלית

מועדון רוטרי חולון יצא לאחרונה במיזם, שמטרתו להטמיע בקרב הציבור את הנוהג הרצוי לגבי אופן הכניסה למעליות. לאחר דיונים בין חברי המועדון והתייעצויות עם אנשי מקצוע, הוחלט שהמסר בשילוט ימחיש באופן ברור למי יש זכות קדימה, וזאת מבלי לכתוב זאת בכל שפה שהיא. נערכה תחרות בין מספר גרפיקאיות, ובה זכתה דניאל סוויד מהמכון הטכנולוגי חולון, אשר ענתה על הקריטריונים שהותוו על-ידי מועדון רוטרי.
חבר רוטרי חולון, מר קרוטהמר מוטי, ריכז את המיזם בסיוע חברי המועדון. אחרי עיצוב סופי של השלט הוא דאג לייצור השלטים. הגוף הציבורי הראשון שנבחר כ"פיילוט" להנחלת המסר הוא עיריית חולון. לאחר תיאום שערך מרכז המיזם עם האחראים בעירייה, הודבקו השלטים ליד המעליות בכל קומות הבניין. בסקר צפייה ותשאול, שביצע צוות המועדון בקרב המשתמשים במעליות העירייה, התברר שהמסר הרצוי נקלט היטב.
במיזם זה בחר מועדון רוטרי  חולון במעלית כמשל לכל דלת דו-סטרית במוסדות הציבור ובתחבורה הציבורית. בכך שואף רוטרי חולון לשפר את האווירה בקרב האזרחים המשתמשים בכניסות וביציאות באתרים כנ"ל.
                                                                                                       כתב יאיר שאנן. צילם מוטי קרוטהמר.

 "זכות קדימה ביציאה מהמעלית"
23/7/2017
 
במסגרת פרויקט "זכות קדימה ביציאה מהמעלית" הכריז המועדון על תחרות נושאת פרסים כספיים לעיצוב גראפי שיהיה מובן לעומד מול המעלית וייתן זכות קדימה ליוצא ממנה.
אחראי על המיזם היה חבר המועדון מוטי קרוטהמר ולטקס חלוקת הפרסים למעצבים שהשתתפו בתחרות הוזמנו שלושת הזוכות: דניאל סוויד מהמכון הטכנולוגי בחולון ויהודית אדלר ויעל פרחי מעיתון "השקמה".
 כתב : עמירם ון קלוטן, צילם מאיר הולנדר
לייבסיטי - בניית אתרים