ROTARY  INTERNATIONAL
ישראל אזור 2490
 

מועדון רוטרי חולון

                               

 

       

מונה:

אדם לאדם - אדם
​3/2/20
17

"בעקבות ההכשרה כמגשרת, כבר שיניתי את הגישה לאחי הקטן," מספרת תלמידת כיתה ד' מבית הספר ניב בחולון, "היינו מתווכחים, רבים והולכים מכות, אבל אחרי שהשתמשתי במה שלמדתי בקורס, הפסקנו לריב והגענו להסכמה!"

 כולנו מייחלים להורדת רף האלימות המילולית והפיזית ומועדון רוטרי חולון פועל בנושא ולכן יזם ומימן הכשרה והסמכה כמגשרים של 20 תלמידים מכיתות ג', ד' ו-ה' בבית הספר.

 בטקס רב רושם בנוכחות 300 תלמידים הציגה מנהלת בית הספר הגב' יעל אסיף את הפרוייקט וחשיבותו: יצירת גוף מוסמך של התלמידים, למען התלמידים, שיעזור לפתור בהסכמה סכסוכים בין התלמידים, לפני שהם מתפתחים לאלימות.

הצלחת הפרוייקט כבר יצרה דפוסי התנהגות חדשים שמובילים לסבלנות וסובלנות תוך קבלת האחר.

מר זוהר נוימרק, ממלא מקום ראש העיריה, ברך את התלמידים והדגיש כי עם הרחבת הפרוייקט לרחבי העיר, תיווצר תשתית של שינוי חיובי בהתנהלות הדור הצעיר הגדל בעירנו וההשפעה אף תורגש על ידי דור ההורים.

 מדריך הפרוייקט, מר ערן רוזן, נשיא מועדון רוטרי חולון מר משה הורן ומרכז הפרויקט מר מיקי שמילוביץ נשאו דברים וכל תלמיד ותלמידה קיבלו חולצת מגשר/ת ותעודה המעידה על היותם מגשרים מוסמכים.

 מועדון רוטרי חולון קורא למי שמוכן להרתם לפרויקט כזה ודומים לו, להצטרף לפעילות.   www.rotary-holon.org.il

                                                                                                                                                                    כתב וצילם: עמירם ון קלוטן

מנהלת בית הספר מציגה את פרויקט הגישור 

ממלא מקום ראש העיר מברך

בהמתנה להסמכה

בהמתנה להסמכה

הסמכת מגשרים בבית ספר ניב

ההורים המאושרים מתמוגגים

חתני השמחה 

מיקי מרכז הפרויקט -מועדון רוטרי חולון

לייבסיטי - בניית אתרים