אם ישנה ליד תינוקה שעבר ניתוח לב פתוח
תרומת ספה מתקפלת
תרומת ספה מתקפלת לרווחת האם