פגישה עסקית במועדון
פגישה עסקית במועדון
פגישה עסקית במועדון
ישיבת הנהלה עם הנגיד בביתו של המזכיר אבינועם זמירלי
ישיבת הנהלה עם הנגיד בביתו של המזכיר אבינועם זמירלי